W dniu 21 listopada 2019 roku obchodzony był Dzień Pracownika Socjalnego w Urzędzie Miasta Szczecin. Prezydent Miasta Szczecin Pan Piotr Krzystek wręczył nagrody osobom wyróżnionym za szczególne osiągnięcia. Nagrody zostały przekazane pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicielom miejskich służb, organizacji pozarządowych, przedstawicielom samorządu gminnego i wojewódzkiego. Uroczyste obchody tego święta odbywały się Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

W tym roku z Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie im. Konstantego Maciejewicza nagrody odebrały Pani Alina Cholewińska, Pani Maria Tran oraz Pani Violetta Szymańska.