Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na usługę szkoleniową (trenerską) – opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych dla wychowanków placówek wsparcia dziennego w Szczecinie

Zapytanie ofertowe -trener – warsztaty kulinarne

Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia-trener warsztaty kulinarne

Formularz oferty-trener -warsztaty kulinarne