Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na:

„Dostawę mebli gotowych dla Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie – w ramach projektu Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 formularz oferty

Załącznik_Nr_1A_formularz_kalkulacji

Załącznik Nr 2 wzór umowy

Załącznik nr 3 OPZ