Szanowni Państwo,

w związku z zamiarem udzielenia zamówienia w ramach projektu: „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” zwracamy się do Państwa z prośbą o podanie szacunkowego wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług VAT za usługę zaprojektowania, wykonania i utrzymania platformy internetowej pt. Doradca.

Niniejsza informacja służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, nie jest także prośbą o przesłanie oferty oraz nie stanowi zapytania ofertowego.

Oszacowanie wartości przedmiotowego zamówienia prosimy przesłać drogą mailową na adres: samodzielni@cod.szczecin.pl lub złożyć w sekretariacie Centrum terminie do dnia 08.11.2019 r. do godziny: 11:00

W celu wskazania szacunkowego wynagrodzenia zwracamy się z prośbą o wypełnienie tabeli stanowiącej załącznik nr 2.

Załącznik nr 1  przedstawia informacje dotyczące zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie platformy internetowej pt. Doradca, w ramach projektu: „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

zalacznik nr 1

zalacznik nr 2