W spotkaniu uczestniczyli wychowankowie z: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęczowy domek”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej„Maciejkowa przystań” oraz Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Szczecinie.
Celem spotkania była pogadanka na temat „Bezpieczne wakacje” oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ratownicy WOPR zapoznali wychowanków z zasadami bezpiecznego korzystania z kąpielisk oraz przestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.
Wychowankowie mieli okazję do zapoznania się i własnoręcznego przetestowania sprzętu, którym dysponują ratownicy WOPR na kąpieliskach.
Wychowankowie z dużym zaangażowaniem ćwiczyli na fantomach udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Życzymy wszystkim wychowankom wspaniałych, a przede wszystkim BEZPIECZNYCH WAKACJI.