15 lipca 2020 r.  rozpoczęliśmy trzy dniowe warsztaty filmowe, które poprowadziło dla naszych wychowanków Stowarzyszenie OFFicyna w ramach projektu Pracownie Filmowe: Scenariusz na Życie, realizowanego w programie Kultura Dostępna MKiDN i dofinansowanego przez Województwo Zachodniopomorskie i Gminę Miasto Szczecin. Podczas warsztatów zadaniem dzieci było stworzenie własnego filmu. W zależności od technik realizacji film można tworzyć rysując na kartce, malując, lepiąc z plasteliny, wycinając elementy postaci z kartonu lub  samodzielnie wcielając się w postać. Zadaniem dzieci było stworzenie scenariusza oraz postaci, uczestnicy uczyli się różnych sposobów narracji, kreacji postaci i ich ruchu. Przy tworzeniu animacji bardzo przydatna jest precyzja, cierpliwość i… umiejętność liczenia, gdyż każdy ruch powinien być rozpisany na liczbę klatek na sekundę. Niebagatelne znaczenie ma tu też wiedza fotograficzna z zakresu obsługi aparatu, ustawiania ekspozycji, możliwości manipulowania głębią ostrości, wybierania odpowiednich kadrów i ujęć. Efektem warsztatów animacji poklatkowej  są krótkie etiudy stworzone przez uczestników.

Pierwszego dnia dzieci zapoznały się z historią kina, pierwszymi prostymi filmami, a także zasadami tworzenia animacji poklatkowej. Następnie korzystając z terenu przy POW,, Dom pod platanami”, który na czas warsztatów stał się planem filmowym, oraz sprzętu niezbędnego do realizacji animacji poklatkowej, dzieci zaczęły tworzyć swój własny film. Uczestnicy z ogromnym zapałem wcielali się w aktorów, stawali w roli operatora, scenografa, kostiumografa, a nawet kierownika produkcji 🙂

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy kulisy pracy podczas pierwszego dnia warsztatów.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu promocji kultury

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasta Szczecin