Efekty metamorfozy oraz jej przebieg dokumentują poniższe zdjęcia. Jest to już kolejny projekt zrealizowany przez p. Justynę i jej współpracowników, dla dzieci z placówek COD. Na zakończenie projektu na wychowanków Tęczowego Domku czekał słodki poczęstunek.
BARDZO DZIĘKUJEMY!!!!