W wyniku naboru do drugiej edycji programu „Sztuka Budowania” skierowanego do rodzin wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego  z terenu Szczecina wyłonionych zostało 10 rodzin a 4 zostały wpisane na listę rezerwową. Placówki i rodziny zostały powiadomione o wynikach rekrutacji.
Niestety ze względu na panującą sytuację sanitarno-epidemiologiczną rozpoczęcie realizacji programu zostaje wstrzymane do odwołania.