23 listopada 2018 odbyło się drugie spotkanie w ramach projektu CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA dla wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. M. Boruty-Spiechowicza.

Głównym celem projektu jest integracja międzypokoleniowa wychowanków Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego oraz podopiecznych DPS Domu Kombatanta. Ale przede wszystkim projekt ten w swoim założeniu ma być okazją do wymiany myśli, doświadczeń i emocji. Seniorzy, będą mogli podzielić się swoją wiedzą i przeżyciami. Natomiast dzieci doświadczą ducha wolontariatu – dzielenia się swoim czasem i uwrażliwienia na potrzeby innych. Chcemy działać razem i uczyć się siebie, poznawać historie i tradycje. A przede wszystkim – chcemy rozmawiać. Wspólnie spędzone chwile i ciepła, rodzinna atmosfera mają wprowadzić uczestników projektu w radosny czas Bożego Narodzenia, by finalnie zasiąść przy wspólnej kolacji podczas spotkania wigilijnego SPWD.

Drugie spotkanie pt. „Z wizytą u Kopernika”, podczas którego piekliśmy wspólnie bożonarodzeniowe pierniki miało na celu poznanie tradycji i zwyczajów świątecznych, wzmocnienie więzi w grupie i podtrzymanie współpracy, kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych, poznanie sposobu przygotowania pierniczków, uwrażliwienie na potrzeby innych i okazywanie wdzięczności, rozbudzanie kreatywności uczestników projektu oraz usprawnianie zdolności manualnych.

Spędziliśmy piękny wspólny czas przy pieczeniu i rozmowach, wymianie doświadczeń, uczyliśmy się nie tylko mówić, ale również słuchać.