Zostaliśmy zaproszeni przez pracowników firmy DB SHENKER do miejscowości Rurzyca, gdzie w ramach akcji „Wiosenny czas pomagania” aktywnie i niezwykle pracowicie spędziliśmy czas. Wspólnymi siłami posadziliśmy 300 drzewek! Mamy nadzieję, że w zasadzonych przez nas drzewach w przyszłości znajdą schronienie zwierzęta leśne, a my za kilka lat z dumą będziemy mogli powiedzieć, że te drzewa rosną dzięki nam.
Dziękujemy sponsorom za zaangażowanie i trud włożony w zorganizowanie nam czasu wolnego, za ognisko i przygotowany dla nas poczęstunek.
Wychowankowie i wychowawcy z „Czereśniowego domku”