w związku z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego o zawieszeniu działalności Placówek Wsparcia Dziennego do odwołania informuję, że specjalistki z Mobilnego Zespołu zaprzestają pracy bezpośredniej z wychowankami. Będą pracowały zdalnie w tych przypadkach gdzie będzie to wskazane i możliwe do przeprowadzenia.

Przypominam, że na bieżąco można zgłaszać pilne przypadki potrzeby interwencji psychologa w sytuacjach gdy wychowankowie tego wymagają.