Na tegoroczny, letni obóz sportowy w Czarnocinie pojechało dwudziestu jeden wychowanków z Centrum Opieki nad Dzieckiem, którzy są także zawodnikami klubu ,,Sternik”. Zawodnicy pod okiem trenerów szlifowali swoje umiejętności piłkarskie, ćwiczyli stałe fragmenty gry, poznawali zasady zdrowej rywalizacji. Każdy dzień rozpoczynał się poranna zaprawą, czynnościami porządkowymi oraz zdrowym śniadaniem. Młodzi sportowcy trenowali trzy razy dziennie, poznawali taktykę piłkarską, uczyli się zespołowego porozumienia, gry fair play, komunikacji w drużynie, pozycji na boisku. Poza treningami podczas obozu zorganizowaliśmy zajęciach sportowo- rekreacyjne na plaży, odbyła się wieczorna dyskoteka na świeżym powietrzu, a także przez wszystkich oczekiwany chrzest nowych zawodników ,,Sternika”. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i kadrze, za wspólnie spędzony czas, zaangażowanie i ogromną dawkę pozytywnej energii.