Informacja dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń
w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie informuje że, w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, na wniosek osób uprawnionych przyznawana będzie pomoc finansowa w okresie Świąt Wielkanocnych.

Wniosek o przyznanie świadczenia wraz z podpisaną klauzulą informacyjną można składać do dnia 12 kwietnia 2019 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną nierozpatrzone.

Wzór wniosku oraz klauzula informacyjna do pobrania na stronie internetowej Centrum, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Centrum, w zakładce Informacje o Centrum – dokumenty do pobrania.