Udostępniamy harmonogram zajęć realizowanych w ramach programu „SZTUKA BUDOWANIA”.

Placówkom Wsparcia Dziennego zgłaszającym rodziny do programu i samym uczestnikom przypominamy o obowiązku zgłaszania ewentualnych nieobecności.

Harmonogram – Sztuka budowania- edycja 2019-2020