Dnia 19 grudnia 2018 r. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „ Dom na wzgórzu” odwiedził Mikołaj. Nie była to zwyczajna wizyta. Mikołaj zapowiedział się wcześniej, poinformował wychowawców, że ma ochotę odwiedzić grzeczne dzieci z Chojnickiej, poprosił o napisanie listów, w których wychowankowie mogli zdradzić, jakie są ich niektóre marzenia. Mikołaj dzielnie przygotował się do wizyty, a jego pomocnikami byli mieszkańcy oraz działacze z Rady Osiedla Niebuszewo i Rady Osiedla Majowe. Do akcji przyłączył się MotoMikołaj – Przyjaciel dzieci i to właśnie On wręczał dzieciom prezenty. Radości było mnóstwo, ponieważ okazało się, że Mikołaj dokładnie przeczytał listy dzieci, a do tego wszystkiego – dzięki hojności mieszkańców Osiedla Niebuszewo i Osiedla Majowe, mógł spełnić wszystkie zawarte w listach marzenia. Dziękujemy serdecznie Panu Dawidowi Besztakowi, który pokierował przedświąteczną akcją i bardzo zaangażował się w przygotowanie niespodzianki!