Jednym z głównych celów działalności samej fundacji jest budowanie pozytywnych relacji między zawodnikami a kibicami oraz stworzenie multidyscyplinarnego Klubu Kibica. Niezwykle ważna jest również integracja tego środowiska na terenie całego kraju.
Przystąpienie do Klubu Kibica pozwoli pozyskać środki finansowe, które przeznaczone mogą być na promocję piłki nożnej oraz opiekę nad młodymi talentami, których w naszych placówkach nie brakuje.
Prosimy na oddawanie głosów na stronie:
www.sportbonus.pl