Przypominamy, że najbliższe warsztaty dla uczestników programu „Rejs ku Dorosłości” odbędą się dnia

22 maja 2022.

Udostępniamy zaktualizowany harmonogram wszystkich zajęć w ramach edycji 2021-2022

HARMONOGRAM 20 maja 2022 r. – Rejs ku dorosłości – edycja 2021-2022