W dniu 28 października 2022 roku świetlicy przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie wychowankowie z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wchodzących w Strukturę Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie uczestniczyli w spotkaniu z prawnikiem w ramach Ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej i Komisji Edukacji Prawnej NRA „Adwokaci rozjaśniają prawo”.

Tematem przewodnim spotkania, które prowadziła adwokat Sara Balcerowicz były zagrożenia w Internecie w aspekcie cywilnym: naruszenie dóbr osobistych, zakupy online, naruszenie praw autorskich: darmowa muzyka, filmy „w sieci”.

Tematyka szeroko pojętego internetu odgrywa znaczącą rolę wśród młodych osób. Cieszymy się, że nasi wychowankowie mieli możliwość udziału w tego typu zajęciach.