W dniu 29 stycznia 2019 roku wychowankowie z „Tęczowego domku” zostali zaproszeni przez Panią Jolantę Chodorowską Dyrektor z Przedszkola Publicznego Nr 79 „Figielek” w Szczecinie na koncert w ramach projektu „Aniołkowe Granie”.

Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych zaprezentowały piękne programy artystyczne, które wzruszyły zaproszonych gości.

Wspaniali mali artyści z przedszkola „Figielek” wspólnie ze swoimi rodzicami oraz całą Kadrą Przedszkola przygotowali wspaniałe prezenty dla wychowanków z „Tęczowego domku”. Bardzo dziękujemy Wszystkim za okazane serce i cieszymy się, że dzieci z „Figielka”potrafią dzielić się z innymi. Życzymy aby dobre Anioły były zawsze z Wami.

Celem projektu Aniołkowe Granie jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracja przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Przez działania edukacyjne, zajęcia, spotkania – uwrażliwiamy dzieci na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach o charakterze pieczy zastępczej.